Tìm Hiểu & Đặt Câu Hỏi 

Quy trình soạn lại Land Development Code (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai) của Austin mở ra cánh cửa để trở thành Austin mà chúng ta hình dung. Cho dù quý vị là chuyên gia hay mới nghe nói đến dự án này lần đầu, xin ở lại — chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong mọi bước tiến trình.  Qua đây, chúng tôi sẽ thảo luận các khái niệm căn bản về phát triển đất đai, giải đáp các thắc mắc thường gặp và làm sáng tỏ những tin đồn và quan ngại chung.

 

Các Thắc Mắc và Giải Đáp với Nhân Viên Thành Phố

Quý vị có thắc mắc về Land Development Code? Quý vị nghe nói về dự án này và không biết chắc thông tin đó có đúng hay không? Đọc mục FAQ (Các Thắc Mắc Thường Gặp)

Các FAQ Quan Trọng

Hỏi: Tu Chính Land Development Code (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai) có thể có ảnh hưởng gì tới thuế bất động sản?

Đáp: Travis County Appraisal District (TCAD) không chủ động tăng giá trị định thuế để đối phó với việc thông qua các bộ luật mới của thành phố về sử dụng đất hoặc các thay đổi về bộ luật sử dụng đất hiện hành. Khi định thuế cho khu dân cư, TCAD định giá trị đất dựa trên phí tổn thay thế cho các công trình cải tiến bằng cách xem xét giá bán của các bất động sản tương tự để xác định xem có cần điều chỉnh giá trị hay không.

Đọc bài đăng blog của chúng tôi để biết thêm thông tin bao gồm mục Q&A (Hỏi & Đáp) với Travis County Appraisal District Chief Appraiser (Trưởng Phòng Định Thuế Cơ Quan Định Thuế Quận Travis), Marya Crigler.

Hỏi: Là chủ sở hữu bất động sản, tôi có thể đệ đơn phản đối các thay đổi về quy hoạch vùng đang được đề xuất theo phần Tu Chính Land Development Code (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai), như với thay đổi về quy hoạch vùng thông thường trong khu vực của tôi không? 

Không, không thể sử dụng quy trình khiếu nại về phân vùng để phản đối các tu chính pháp lý tổng quát, bao gồm các tu chính toàn diện chẳng hạn như tu chính toàn bộ Land Development Code.  Các quyền phản đối về phân vùng quy định trong luật tiểu bang cung cấp một cơ chế phản đối các trường hợp phân vùng liên quan đến bất động sản cá nhân hoặc một khu vực bị hạn chế.  Để chia sẻ quan ngại của quý vị về bản Tu Chính Land Development Code toàn diện, vui lòng cân nhắc tham dự Phiên Điều Trần Công Cộng của Planning Commission (Ủy Ban Hoạch Định) và các phiên họp của City Council (Hội Đồng Thành Phố) về chủ đề này.  Để xem danh sách các sự kiện sắp diễn ra, bao gồm các phiên họp của Planning Commission và City Council về chủ đề này, xin vui lòng vào trang Land Development Code Revision Events (Các Sự Kiện về Tu Chính Bộ Luật Phát Triển Đất Đai).

Để xem các thay đổi thông thường về phân vùng, Austin City Code (Bộ Luật Thành Phố Austin) giới hạn các quyền kiến nghị hợp lệ chỉ áp dụng cho các yêu cầu tái phân vùng. Để biết thêm thông tin về quyền kiến nghị trong các trường hợp phân vùng thông thường, vui lòng truy cập Petition Rights – Zoning Petition (Quyền Kiến Nghị - Kiến Nghị về Phân Vùng).

Hỏi: Còn các căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập tại các khu vực chuyển tiếp bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên hoặc các thảm họa khác không lường trước được (như là cháy nhà) thì sao?

Đáp: Theo đề xuất mà nhân viên thảo luận tại một phiên làm việc gần đây của Hội Đồng Thành Phố, chủ sở hữu nhà có thể xây lại một căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập đã bị hư hại, tới kích thước tối đa cho phép tại các khu vực được phép xây các ngôi nhà mới dành cho một hộ gia đình biệt lập.

Xem Thêm FAQ

Gửi Thắc Mắc

Xin vui lòng lưu ý: Các thắc mắc và chủ đề được lặp lại nhiều lần hoặc thường xuyên sẽ được sử dụng để tạo thành mục Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQ); các thắc mắc về từng lô đất cụ thể có thể không xuất hiện trong mục FAQ. Tốt nhất là các thắc mắc liên quan tới định hướng chính sách nên chuyển cho thành viên City Council của khu vực quý vị để được giải đáp.  Chúng tôi sẽ không sử dụng công cụ này để trả lời các bình luận ​hoặc ý kiến.

 

Tìm Hiểu về Land Development Code

Các Bài Đăng Quan Trọng

NGÀY 4 THÁNG MƯỜI HAI, 2019

Tu Chính Land Development Code (Bộ Luật Phát Triển Đất Đai) có thể có ảnh hưởng gì tới thuế bất động sản?

Thông tin sau được thu thập từ phiên thảo luận ngày 29 tháng Mười, 2019 với Travis County Appraisal District Chief Appraiser, Marya Crigler và các viên chức chủ chốt khác của TCAD và nhất quán với thông tin thảo luận tại phiên làm việc của Hội Đồng Thành Phố ngày 3 tháng Mười Hai, 2019. ...

Đọc Toàn Bộ Văn Kiện

NGÀY 14 THÁNG MƯỜI MỘT, 2019

Các Hạn Chế theo Khế Ước & Các Quy Chế Phân Vùng Thành Phố

Các cư dân thường đặt hỏi rằng liệu các điều luật phân vùng của Thành Phố và các dự thảo thay đổi phân vùng có hiệu lực cao hơn các giới hạn khế ước không.  Thắc mắc này thường tập trung vào vấn đề liệu một tòa nhà chung cư có thể được xây dựng trên một lô đất hay không, ngay cả khi lô đất đó phải theo các giới hạn khế ước chỉ cho phép xây một căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập.  (Các hạn chế này không nên bị nhầm lẫn với các giao ước pháp lý theo yêu cầu bắt buộc của Thành Phố, thường được gọi là “giao ước hạn chế công cộng.”). ...

Đọc Toàn Bộ Văn Kiện

NGÀY 7 THÁNG TÁM, 2019

Những căn nhà dành cho một hộ gia đình biệt lập hiện tại trong khu vực chuyển tiếp thì sao?

Khi các quy định thay đổi theo thời gian, tình trạng phổ biến thường gặp là các mục đích sử dụng hiện tại trở nên không hoàn toàn phù hợp tất cả các quy tắc mà các công trình xây dựng mới sẽ phải tuân theo. ...

Đọc Toàn Bộ Văn Kiện

Xem Thêm Blog