iSpeak Austin မြန်မာစကား  |  iSpeak Austin ရင်းမြစ်မျာ  |  iSpeak Austin ထပ်ဆောင်း ရင်းမြစ်မျာ  |  မှတ်ချက်များနှင့် တိုင်ကြာ  |  ဘာသာစကား ရယူအသုံးပြုခွင့် မူဝါဒ

City of Austin bulletin banner announcing language access policy 2014

ရည်ရွယ်ချက်

Austin မြို့တော်သည် ပွင့်လင်းမြင်သာသော အစိုးရနှင့် အရည်အသွေးမီသော အသုံးပြုသူ ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးရန် ကတိပြုပါသည်။ ၎င်းတွင် ဒေသခံများအနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသည့် မြို့တော် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု အကန့်အသတ်ရှိသည့် လူများအတွက် မြို့တော် ဝန်ဆောင်မှုများကို မျှတပြီး တန်းတူညီစွာ ရယူအသုံးပြုနိုင်ရေးကို အားပေးရန် မြို့တော် အနှံ့အပြား ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စကားပြန်ဆိုမှု လုပ်ထုံးကို ချမှတ်ရန် မူဝါဒကို ရေးဆွဲထားသည်။

မူဝါဒ

ကျွမ်းကျင်သော၊ လေ့ကျင့်ထားသောနှင့် ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကို နားလည်သော ဘာသာပြန်များနှင့် စကားပြန်များကို အသုံးပြုမည်ဟု မြို့တော်က ကတိပြုပါသည်။ မြို့တော်ဌာနများသည် အဆိုပါ မူဝါဒများကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် လိုအပ်သလို အသုံးချရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုအားလုံး ပြုလုပ်ရမည်-

I)          စာရွက်စာတမ်း ဘဏ်

ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများနှင့် အများပြည်သူ သတင်းအချက်အလက်ရုံး (CPIO) သည် ရှိရင်းစွဲ ဘာသာပြန်ဆိုပြီးသော စာရွက်စာတမ်းများအပြင် တရားဝင် ဌာနနှင် ဌာနခွဲအမည်များ၊ အဓိက ပဏာမဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဝန်ထမ်းရာထူးများနှင့် အသုံးများသော ဌာနဆိုင်ရာ ဝေါဟာရကဲ့သို့ အသုံးများသော ဝေါဟာရများ၏ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများအတွက် အင်ထရာနက် (Intranet) ရင်းမြစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်။ ဤရင်းမြစ်ကို ဌာနတစ်ခုစီက လိုအပ်သလို ရယူအသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်မွမ်းမံခွင့်ရှိရမည်။

II)         အရေးပေါ် အသိပေးချက်များ

a)         Reverse-911 သို့မဟုတ် အခြား ဆင့်ခေါ်စနစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားသည့် အရေးပေါ် ဖြစ်ရပ်တွင် မြို့တော်သည် စပိန်ဘာသာဖြင့် တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ မြို့တော်သည် တခြား ဘာသာစကားများဖြင့် မက်ဆေ့ချ် ပေးပို့ရန် သို့မဟုတ် တခြား ဘာသာစကားများဖြင့် မက်ဆေ့ချ်အပြည့်အစုံကို လက်ခံရရှိရေးအတွက် ခေါ်ဆိုမှုတွင်းညွှန်ကြားချက်များ ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုအားလုံး ပြုလုပ်ပါမည်။

b)         လူမှုမီဒီယာမှတဆင့် ဖြန့်ချိထားသည့် အရာများ အပါအဝင် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရေးအတွင်း အများပြည်သူထံ ဖြန့်ချိသည့် အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မက်ဆေ့ချ်များကို အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်ဘာသာတို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ထိခိုက်နစ်နာသည့် နယ်မြေတွင်း လူဦးရေ၏ 5% တွင် နောက်ထပ် သီးခြား ဘာသာစကား အုပ်စု (1) ပါဝင်ပါက၊ မြို့တော်သည် အဆိုပါ ဘာသာစကားဖြင့် မက်ဆေ့ချ်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

(1)  လတ်တလော အဖြစ်ဆုံး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း သို့မဟုတ် Community Survey_v ဒေတာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း။

III)        စကားပြန်ဆိုမှုများ

a)         လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အစည်းအဝေးများ စီစဉ်ကျင်းပနေသည့် မြို့တော်ဌာနများသည် ကျင်းပမည့်ရက် မတိုင်ခင် ငါးရက်တွင် မြို့တော်က တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိပါက အစည်းအဝေးတွင် စကားပြန်များ ပံ့ပိုးပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူထံ ကြိုတင်၍ အသိပေးရမည်။ တောင်းဆိုချက် လက်ခံရရှိပါက ဦးဆောင် ကျင်းပရေး ဌာနသည် အရည်အချင်းမီသော စကားပြန်ကို စီစဉ်ပေးရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။

b)         ငါးရက်ထက် နောက်ကျပြီး ကြိုတင် ပြုလုပ်ထားသည့် တောင်းဆိုမှုများအတွက် လိုက်လျောမှုများ ပြုလုပ်နိုင်၊ မနိုင်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်မှာ ဦးဆောင်ဌာန၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပါမည်။

c)         အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် ပွဲသည် နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား ပြောဆိုသူများစွာပါသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း သို့မဟုတ် လူစုကို အထူးသီးသန့် မျှော်မှန်းထားပါက၊ ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းနေသော ဌာနသည် သင့်လျော်သော ဘာသာစကားဖြင့် အရည်အချင်းမီသော စကားပြန် စီစဉ်ပေးရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။

d)         မြို့တော်သည် တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဤမူဝါဒတွင် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ စကားပြန်များကို မကြာခဏ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

IV)        ဘာသာစကား ဖုန်းလိုင်း

a)         Austin 311 သည် ဘာသာစကား ဖုန်းလိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါမည်။ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား ဖုန်း စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက် အကူအညီလိုအပ်သည့် ဌာနများသည် အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီစေရေး အကူအညီအတွက် 311 ကို ဆက်သွယ်ရမည်။

V)         ဘာသာပြန်ဆိုမှုများ

a)         CPIO သည် ဘာသာပြန်ဆိုရေး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နှစ်နှစ်ပြည့်တိုင်း အကြိုအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပြီး ဘာသာပြန်ဆိုရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူနေသူများအတွက် အကြိုအရည်အချင်းမီသော ရောင်းချသူများ စာရင်းကို ဖော်ပြပေးပါမည်။ အကြိုအရည်အချင်းစစ်မှုသည် ပညာရှင်ဆန်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှုအပေါ် အခြေခံပါမည်။

b)         ရှုပ်ထွေးသော၊ ဥပဒေအရ ထိန်းချုပ်ထားသော နှင့်/သို့မဟုတ် နည်းပညာ သဘာဝရှိသည့် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများအပြင် သက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့် ပြဠာန်းထားသည့် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာ နှစ်ဘာသာနားလည်သော ဝန်ထမ်းက မအားလပ်သည့် သို့မဟုတ် မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေတိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သော ဘာသာပြန်ဆရာများက ပြန်ဆိုပေးရမည်။

VI)        လက်တွဲလုပ်ကိုင်မှုများ

a)         ဤမူဝါဒတွင် အကြမ်းဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါးများ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များ ရှိသော်ငြားလည်း ဌာနများအနေဖြင့် သီးခြား ဖြစ်ရပ်များတွင် ဘာသာပြန်ဆိုရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပြဠာန်းချက်အတွက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အခြား အုပ်စုများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလက်တွဲလုပ်ကိုင်မှုများက တိကျမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ ပြည့်မီသည့် အတိုင်းအတာအထိ၊ ဌာနများအား အဆိုပါ အခြား အစီအစဉ်များ ရယူခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။

VII)       တာဝန်ခံမှု

a)         CPIO သည် ဤမူဝါဒ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်း၊ အခြေစိုက်ဝင်လာသူနှင့် ဒုက္ခသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စကားပြန်ဆိုမှု စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်သူများထံမှ တုံ့ပြန်မှုနှင့် မှတ်ချက်များကို တောင်းခံပါသည်။

b)         မြို့တော်သည် ပြောင်းလဲနေသော လူဦးရေစာရင်းများနှင့် အခြားအချက်များပေါ် အခြေခံ၍ ဤမူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သင့်လျော်သလို ချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အောက်ပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို အသုံးချပါသည်-

ကန့်သတ်ထားသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု (LEP)

ကန့်သတ်ထားသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု (LEP) ရှိသူများသည် သူ သို့မဟုတ် သူမအနေဖြင့် မြို့တော်နှင့် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်သည့် အဆင့်တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို ပြောခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ရေးခြင်း သို့မဟုတ် နားလည်ခြင်း မရှိနိုင်ပါ။

မသန်စွမ်းမှုများရှိသည့် အမေရိကန်များဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေကဲ့သို့ အခြား ဖက်ဒရယ် ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများမှာ သက်ဆိုင်မှုရှိပြီး သီးခြား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန် သင်္ကေတ ဘာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့် လူများသည် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အကျုံးဝင်သည်။

ဘာသာပြန်ဆိုမှု

ဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် ဘာသာစကားတစ်ခုမှ စာဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကို နောက်ထပ် ဘာသာစကားတစ်ခုသို့ စာသားပုံစံဖြင့် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်သည်။ တိကျသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် မူလ စာသား၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေခံ အဓိပ္ပါယ်ကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် ဘာသာပြန်ဆိုမှု ဖြစ်သည်။

စကားပြန်ဆိုမှု

စကားပြန်ဆိုမှုသည် မူလ အမှာစကား၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆိုလိုရင်းကို ထိန်းသိမ်းရင်း ဘာသာစကားတစ်ခုမှ စကားပြော အမှာစကားကို နောက်တစ်ခုသို့ နှုတ်ဖြင့် တင်ဆက်မှု ဖြစ်သည်။

စာရွက်စာတမ်း ဘဏ်

စာရွက်စာတမ်း ဘဏ်သည် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများနှင့် စကားပြန်ဆိုမှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် ဌာနတွင်း ရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း ဘဏ်သည် အသုံးပြုသူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမည့် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ဘာသာစကား ဖုန်းလိုင်း

ဘာသာစကား ဖုန်းလိုင်းသည် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ရယူအသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းသုံး စကားပြန်ဆိုရေး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။

အလွန်အရေးကြီးသော အချက်အလက်

ဤအချက်အလက်တွင် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရေး အမှာစကားများ ကဲ့သို့ အသက်နှင့် သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ ပတ်သက်မှုများ ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် မြို့တော် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ထိရောက်သော လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နိုင်သည်။ အလွန်အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို စာဖြင့် သို့မဟုတ် နှုတ်ဖြင့် တင်ပြနိုင်သည်။

ပင်မ ဘာသာစကားများ

ဖက်ဒရယ် လူဦးရေစာရင်း ဌာန (2) ထံမှ ဒေတာများပေါ် အခြေခံ၍ ပင်မ ဘာသာစကားများသည် Austin ဒေသခံအများစုက အိမ်တွင် ပြောဆိုသည့် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သော ဘာသာစကားများ ဖြစ်သည်။

Austin တွင် စပိန်ဘာသာစကားသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြီးလျှင် လူပြောအများဆုံး ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ သို့သော် Texas အလယ်ပိုင်းတွင် ပြောဆိုသည့် အခြား ဘာသာစကားများစွာ ရှိပါသည်။ Austin တွင် ပြောဆိုသည့် လူပြောအများဆုံး ဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သည့်) မှာ-

•           စပိန် (25.7%)

•           တရုတ် (1.3 %)

•           ဗီယက်နမ် (0.8%)

•           ကိုရီးယား (0.5%)

•           ဟင်ဒီ (0.5%)

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ စပိန် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများသည် Texas အလယ်ပိုင်းတွင် ပြောသည့် ဘာသာစကား၏ အဓိကကျသော ပုံစံနှင့် အစဉ်အလာအရ သင့်လျော်မှုရှိရပါမည်။

(2) 2012 အမေရိကန် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း စစ်တမ်း 5-နှစ် ခန့်မှန်းချက်များ၊ ဇယား B1600]၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း ဌာန။

ရာထူးများနှင့် တာဝန်များ

•           ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများနှင့် အများပြည်သူ သတင်းအချက်အလက်ရုံး

o          စာရွက်စာတမ်း ဘဏ်ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ရန် ဝဘ် အခြေခံအဆောက်အအုံကို ဖော်ဆောင်ပြီး ထိန်းသိမ်းပါ။

o          ကြိုတင် အရည်အချင်းမီသော ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တရားရုံးထောက်ခံချက်ရ ဘာသာပြန်ဆိုသူများနှင့် စကားပြန်ဆိုမှုပေးသူများ စာရင်းကို ချမှတ်ပြီး ထိန်းသိမ်းပါ။

o          ဌာနများသို့ ငွေရှင်းမှုများအတွက် ရနိုင်သည့် တိုက်ရိုက် စကားပြန်ဆိုမှုအတွက် နာကြားအကူစက်များကို အရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့် စီစဉ်ပေးပါ

o          ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စကားပြန်ဆိုမှု ဝန်ဆောင်မှုများ မျှဝေခြင်းအတွက် လက်တွဲလုပ်ကိုင်သူများကို ရှာဖွေရန် ဌာနများနှင့် လိုအပ်သလို လုပ်ကိုင်ပါ။

o          မူဝါဒ ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ အခါအားလျော်စွာ တုံ့ပြန်မှု တောင်းခံခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ပါ

 

•           ဌာနအားလုံး

o          သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ဆက်စပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း ဘဏ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးပြီး ရင်းမြစ်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်မွမ်းမံပါ။

o          အရေးကြီး အချက်အလက်မျာနှင့် အခြား သင့်လျော်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ဤမူဝါဒတွင် အကြမ်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စပိန်နှင့် အခြား ဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုပါ။

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးများနှင့် မူဝါဒများ

မသက်ဆိုင်ပါ။

ဖောင်များ

မသက်ဆိုင်ပါ