iSpeak Austin Tiếng Việt  |  Các Tài Nguyên iSpeak Austin  |  Các Nguồn Tài Liệu Bổ sung iSpeak Austin  |  Nhận xét & Khiếu nại  |  Chính Sách Truy Cập Ngôn Ngữ

Chào mừng quý vị đến với iSpeak Austin - giải pháp truy cập ngôn ngữ của Austin! Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy thông tin và tài nguyên về các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ do Thành phố Austin cung cấp.

  • Hiểu các quyền hợp pháp của quý vị đối với các dịch vụ truy cập ngôn ngữ
  • Tải xuống tài liệu iSpeak Austin
  • Tìm tài nguyên để giúp người học tiếng Anh, người nhập cư và người tị nạn
  • Xem Chính sách Tiếp cận Ngôn ngữ của thành phố
  • Gửi bình luận /khiếu nại

Chart line with a silhouette of people Nhân khẩu học Austin

  • Dân số »961,855
  • Người nhập cư / Sinh ra ở nước ngoài »192,000
  • Ngôn ngữ được nói »+82
  • Người dân Austin nói một ngôn ngữ không phải tiếng Anh ở nhà »31%
  • Người dân Austin nói tiếng Anh “kém hơn rất nhiều” » 11.4%

Quyền lợi Judge's gavel

"Không ai ở Hoa Kỳ, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang." Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964

* Để xem video có phụ đề đã dịch sang ngôn ngữ của quý vị, hãy nhấp vào mũi tên để bắt đầu phát. Nhấp vào hình vuông Dashed square indicating "Full Screen" ở góc dưới cùng bên phải để mở video ở chế độ toàn màn hình. Nhấp vào bánh xe cài đặt.Gear wheel indicating "Settings"Nhấp vào Phụ đề / CC. Nhấp vào Dịch tự động và chọn ngôn ngữ của quý vị.

Chú ý:

Phân Biệt Đối Xử là Vi Phạm Pháp Luật

Thành phố Austin tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính. Thành phố Austin không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính.

Chương trình tiếp cận ngôn ngữ của Thành phố Austin cung cấp MIỄN PHÍ:

·       Các Hỗ trợ/ Dịch vụ cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:

      ○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ tiêu chuẩn

      ○ Thông tin được viết ở các định dạng khác (bản in lớn, âm thanh, các định dạng điện tử có thể truy cập được, các định dạng khác)

·       Dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:

       ○ Thông dịch viên có trình độ

       ○ Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác (bản dịch)

Nếu quý vị cần các dịch vụ này, gửi email vào địa chỉ community@austintexas.gov, iSpeakAustin@austintexas.gov  hoặc liên lạc trực tiếp với bộ phận cơ quan thành phố thích hợp.

Nếu quý vị cho rằng Thành phố Austin hoặc bất kỳ bộ phận nào của Thành phố đã không cung cấp các dịch vụ này hoặc bị phân biệt đối xử theo cách khác trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với:

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp, qua thư, điện thoại hoặc email. Nếu quý vị cần trợ giúp để nộp đơn khiếu nại, Văn phòng Dân quyền Thành phố Austin sẵn sàng trợ giúp quý vị.

Nếu quý vị tin rằng Thành phố Austin đã không cung cấp dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại thông qua liên kết Nhận xét & Khiếu nại trong menu ở phía bên trái của trang này.