iSpeak Austin Tiếng Việt  |  Các Tài Nguyên iSpeak Austin  |  Các Nguồn Tài Liệu Bổ sung iSpeak Austin  |  Nhận xét & Khiếu nại  |  Chính Sách Truy Cập Ngôn Ngữ

Thẻ Truy Cập Ngôn Ngữ

Sử dụng thẻ truy cập ngôn ngữ iSpeak Austin của quý vị để yêu cầu dịch vụ truy cập ngôn ngữ!

Những chiếc thẻ có kích thước như ví này được tải xuống và in MIỄN PHÍ.

Thẻ ghi: Tôi nói [ngôn ngữ của quý vị]. Vui lòng liên hệ với thông dịch viên để chúng tôi có thể giao tiếp.

Icons dipicting where card can be used hospital, school, court, social services, etc.

* Quý vị không cần thẻ này để nhận các dịch vụ.

Hướng dẫn:

Có bốn cách để quý vị lấy và sử dụng thẻ truy cập ngôn ngữ iSpeak Austin. Nhấp vào Thẻ truy cập ngôn ngữ. Tìm ngôn ngữ của quý vị Nhấp vào ngôn ngữ của quý vị Sau đó, quý vị có thể.

1) In tài liệu. Cắt thẻ iSpeak Austin ở cuối trang và gấp đôi nó lại. Mang theo nó trong ví hoặc túi xách của quý vị và sử dụng nó để yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ khi truy cập các dịch vụ.

2) Tải trực tiếp tập tin pdf xuống điện thoại của quý vị và lưu lại để dùng cho việc yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ khi truy cập dịch vụ.

3) Chụp ảnh màn hình thẻ và lưu vào điện thoại để sử dụng khi cần.

4) Nhận tại thư viện. Quý vị có thể tìm thấy thẻ ví MIỄN PHÍ tại Thư viện Công cộng Austin hoặc bất kỳ chi nhánh nào trong số 20 chi nhánh ở Austin. Nếu không có thẻ bằng ngôn ngữ của quý vị, thủ thư có thể giúp quý vị in thẻ.

Lưu ý: Nếu ngôn ngữ của quý vị không có trong danh sách dưới đây, vui lòng gửi yêu cầu đến nhóm Tiếp cận Ngôn ngữ của Thành phố Austin.

Thẻ truy cập ngôn ngữ

Tiếng Việt (PDF, 720KB)

All other languages

Cách sử dụng thẻ truy cập ngôn ngữ iSpeak (Video)

Tài liệu văn phòng

Các tài liệu sau đây giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ ngôn ngữ bằng cách thông báo cho công chúng rằng các dịch vụ phiên dịch thông qua phiên dịch qua điện thoại hiện có sẵn. Tất cả các tài liệu đều được tải xuống miễn phí.

Đặt các tài nguyên này trong tầm nhìn rõ ràng tại đầu mối liên hệ ban đầu của quý vị cho bộ phận hoặc tổ chức của quý vị.

Tài liệu văn phòng

Sách quảng cáo (PDF, 1MB)

Áp phích (PDF, 582KB)

Màn hình máy tính để bàn (PDF, 1MB)

Cách sử dụng Tài liệu văn phòng iSpeak (Video)